MK7625 Horizon, USB

Опис

повеќе-линиски бар-код читач                                                              

Главни карактеристики:

  • Длабочина на скенирање: 0 -203 mm for 0.33 mm bar codes,
  • Ширина на скенирање: 137 mm at 40 mm / 221 mm at 178 mm,
  • Начин на скенирање: omnidirectional, 5×4 lines,
  • Брзина на читање: 2000 линии во секунда,
  • Тежина: 2.8 kg.